Sociala innovationer förnyar och förbättrar Sverige

Bild_1Den 27 oktober lanserades policysammanfattningen Vad betyder social i sociala innovationer. Även om ämnet är relativt obeforskat är sociala innovationer inget nytt utan har lagt grunden till dagens välfärdsutbud. Både statens och företagens ansvar stod i fokus när sociala innovationer och deras roll i samhällsutvecklingen diskuterades vid lanseringsseminariet.