Produktivitetskommission utreder skånsk paradox

ProduktivitetskommissionenTrots goda förutsättningar har Skåne inte hållit jämna steg med de andra storstadsregionerna de senaste decennierna. Därför har Sydsvenska Handelskammaren tillsammans med regionala aktörer i Skåne tagit initiativ till en skånsk produktivitetskommission. Entreprenörskapsforum är vetenskaplig partner i projektet. Den 13 november medverkade Johan Eklund, professor och vd Entreprenörskapsforum och ordförande för det expertråd som knyts till projektet, vid ett kick-off seminarium.