En procent av företagen lyckas med öppen innovation

Webbild_Brattstrom_PSFöretag som både tar in och släpper ut idéer är mer innovativa än andra. Samtidigt visar empiriska studier att öppen innovation är svårt att realisera. Även bland företag som aktivt söker öppna upp lyckas få faktiskt ta in idéer utifrån. Av 2 400 företag som aktivt satsar på öppen innovation lyckas bara 24, d v s en procent av företagen. I en ny PS från Entreprenörskapsforum visar Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet, på nyttan med att tillåta utvecklare skapa förtroendefulla relationer över företagets gränser.

I Varför silotänkande kan vara bra för innovation lyfter Anna Brattström fram att innovationssamarbeten är viktiga; genom dem kan företag nå spetskompetens, utnyttja sina egna och andras resurser mer effektivt och få extern input som möjliggör problemlösning som inte kan uppnås internt. Samtidigt är det inte oproblematiskt att samarbeta.

– När förtroendet försvinner hamnar företag lättare i en negativ spiral av ökande och ömsesidig misstänksamhet, snävare restriktioner för kunskapsutbyte och fler icke konstruktiva konflikter, säger Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet.

Anna Brattström visar att ett visst silotänkande kan vara till nytta. Hon lyfter fram värdet av att tillåta utvecklare skapa förtroendefulla relationer över företagets gränser. Samtidigt kan t ex inköpsrepresentanter eller projektledare, fokusera på uppföljning och kontroll. Genom att fördela ansvaret finns det utrymme för att kombinera förtroende med kontroll och därmed förena två oförenligheter.

– Silotänkande har oanade fördelar för innovationsarbeten, men bara om kommunikation upprätthålls över silogränserna, säger Anna Brattström.

Ta del av Varför silotänkande kan vara bra för innovation.

För intervju, kontakta Anna Brattström, 073-386 79 49, ekon dr Lunds universitet.