Braunerhjelm i Näringslivets forskningsberedning

Pontus BraunerhjelmEntreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm har knutits som sakkunnig till Näringslivets forskningsberedning. Bland tungviktarna i gruppen finns Håkan Mogren, tidigare vd Astra, Leif Östling, tidigare vd Scania, Karin Markides, professor, tidigare rektor på Chalmers, Maria Strömme, professor nanoteknologi, Jan-Olof Jacke, vd Astra Zeneca Sverige och Johan Söderström, vd ABB Sverige.

Beredningens arbete finansieras av Svenskt Näringsliv men forskningsberedningen arbetar fristående. Den huvudsakliga uppgiften är att presentera konkreta förslag om hur Sverige kan behålla sin position som stark kunskapsnation även i framtiden. Bakgrunden till initiativet ligger i den senare tidens rapporter om att det svenska utbildningsväsendet tappar mark. Pisamätningen i december förra året gav en tydlig tumme ned för svensk utbildning.

I en nyligen lanserad rapport, Rektorns roll för en förbättrad skola och undervisning, står ledamöterna själva för dess innehåll. Ett viktigt syfte med rapporten har varit att erfarenheter från ledarskap i näringslivet ska kunna komma till nytta även inom skolväsendet. Förhoppningen är också att rapporten ska väcka debatt och mana till handling i en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor.

Läs mer om Pontus Braunerhjelm, numera sakkunnig i Näringslivets forskningsberedning.