Lyft regionernas konkurrenskraft – inte bara städernas!

Geoffrey Hewings 2Geoffrey Hewings, professor vid University of Illinois beskrev sin forskning om vad som gör en stad konkurrenskraftig på Entreprenörskapsforums seminarium den 7 december. Det blev en diskussion kring behovet att gå utanför staden till förmån för att diskutera en hel regions utmaningar. Forskningen visar också på en ökad grad av ömsesidigt beroende mellan regioner; utbytet inom regionen minskar samtidigt som flödet mellan regionerna växer. Läs referatet!