Låt entreprenörer driva utvecklingen mot hållbar ekonomi

CircularEconomy_webbettaEU uppmanar sina medlemsländer att ta fram nationella strategier för att integrera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sverige har goda förutsättningar med hög teknologisk utveckling och stark innovationskraft. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att omställning mot en cirkulär ekonomi gör det möjligt att handskas med knappa resurser och utsläpp. Hållbart entreprenörskap spelar en avgörande roll för att driva miljöinnovationer och skapa gröna jobb.