Från linjär till cirkulär ekonomi

Daniel WibergEn cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och betrakta avfall som en resurs – att göra mer med mindre. I en ny rapport av Almas Heshmati, professor JIBS, analyseras cirkulär ekonomi som begrepp och styrmedel. På lanseringsseminariet den 17 december 2015 diskuterades hur vi går från en linjär till en cirkulär ekonomi liksom affärsmodeller som ger förutsättningar för cirkulärt värdeskapande. Här noterades Sverige ha en stark konkurrensfördel genom ett brett fokus på hållbarhet.