Innovativa hubbar eller samma gamla stubbar?

Webbetta_Smittsamma 2Norra Sverige har vuxit upp ur exploateringen av rika naturtillgångar. Stora industrier har sysselsatt hundratusentals människor genom åren. Idag ser dock samhället annorlunda ut. Ska den norrländske entreprenören våga sig fram efter att ha varit en sällsynt gäst under den stora bruksepoken. Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum, medverkar i Framtidstankens seminarium i Sundsvall den 17 mars.