Ny rapport: Flexibelt exportstöd gynnar internationalisering

Webbetta_NaldiRegeringens lägger som en del av exportstrategi 795 miljoner SEK för att stimulera Sveriges närvaro på globala marknader de kommande fem åren. En ny studie från Entreprenörskapsforum visar att 40 procent av exporterande små- och medelstora företag drar sig ur sina exportmarknader, av dessa återvänder hälften vid ett senare tillfälle. Svenskt exportfrämjande bör inte enbart riktas mot inträde på utländska marknader. Exportfrämjandet behöver vara flexibelt och kanaliseras mot företag som redan visat exportförmåga, till regioner som påvisar en hög andel stabilt långsiktiga exportföretag samt ta hänsyn till ägande; familjeföretag tillhör de mest stabila exportörerna.

I rapporten International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SME:s kartlägger Lucia Naldi, professor och Andrea Kuiken, doktorand, båda Jönköping International Business School, svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Specifikt tittar författarna på om, hur och varför företag gör exit från internationella marknader och huruvida de återvänder eller söker sig till nya marknader.

Författarna finner att exportfrämjandet inte enbart bör stödja inträde på utländska marknader utan även kanaliseras mot företag som redan visat förmåga att ta sig utanför de nationella gränserna men som inte kunnat exportera på kontinuerlig basis.

– Det faktum att så varierande faktorer har inverkan på exportmönstret kräver ett främjande som är tillräckligt flexibelt att det även kan ta hänsyn till regionala skillnader, säger Lucia Naldi, professor Jönköping International Business School.

I rapporten visas att Jönköpings län skiljer ut sig som den region som har den högsta andelen företag med ett kontinuerligt exportmönster, 78 procent. Exportfrågorna lyfts även ur ett ägarperspektiv; familjeföretag visar sig ha ett mer stabilt exportbeteende, något statens exportstrategi bör beakta.

Ta del av International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SME:s

Rapportens författare är:
Lucia Naldi, professor Jönköping International Business School, 036-10 18 52.
Andrea Kuiken, doktorand Jönköping International Business School, 036-10 17 92.