Swedish Philanthropy Summit 2016: Så kan filantropi bidra till att lösa samhällsutmaningar!

Una OsiliPå årets filantropisummit den 14 mars diskuterades filantropi med utgångspunkt från ett amerikanskt, ett europeiskt och ett svenskt perspektiv. Det stod klart att olika förutsättningar råder men att förutsättningarna finns på plats för att filantropi ska kunna bidra till att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar.