Entreprenörskapsforum i fokus på Ruter Dam-träff

Pernilla Norlin + publikRuter Dams affärsnätverk besökte Entreprenörskapsforum den 15 mars. Naturligtvis diskuterades entreprenören – en ekonomis förändringsagent. Flera forskare presenterade sina projekt och eftermiddagen avslutades med sushi, förfriskningar och spännande samtal.