International Market Exit and Re-Entry

Webbetta_Naldi

Den ökande globaliseringen och tillgången till internationella marknader innebär stora exportmöjligheter som kan generera tillväxt, jobb och välstånd, framförallt för länder med små inhemska marknader som Sverige. Export är det vanligaste sättet för mindre företag att komma ut på internationella marknader samtidigt som internationalisering är en komplex process och mindre företag ofta behöver stöd för att lyckas.

I rapporten International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SMEs kartläggs svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Specifikt tittar författarna på om, hur och varför företag gör exit från internationella marknader och huruvida de återvänder eller söker sig till nya marknader. Dessutom presenterar författarna ett antal rekommendationer för hur svenska små och medelstora företag kan stödjas i sina internationaliseringssatsningar. Rapporten är författad av Lucia Naldi, professor och Andrea Kuiken, doktorand, båda Jönköping International Business School.

Ladda ned rapporten