Pionjär inom tillväxtforskning belönas med 100 000 euro

webbild_award2016_96pxGlobal Award for Entrepreneurship Research 2016 tilldelas Philippe Aghion, professor vid Collège de France och tidigare Harvard University. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Philippe Aghion får priset för sin forskning om hur viktiga innovationer är för företag. Innovationer påverkar företags in- respektive utträde på marknaden och inverkar på produktivitet och tillväxt.

Professor Aghion är sedan två decennier en av världens mest inflytelserika forskare på ekonomiområdet. Han har visat:

  • att ekonomier (eller marknader) med hög konkurrens, och med många företag som startas och läggs ner, kännetecknas av en tillväxt som uppstår genom att innovationer utvecklas av entreprenörer som strävar efter att få temporärt monopol innan deras produkt imiteras av konkurrenter. Exempelvis Apples Iphone, BMWs Mini, Nicholas Hayeks Swatchklockor och Astras Losec.
  • att teknikgenombrott kan ge upphov till ekonomiska cykler. Dessa genombrott karaktäriseras av att såväl antalet nya som antalet nedlagda företag ökar.
  • att nya företags påverkan på tillväxt i ekonomin beror på hur teknologiskt avancerade de är.
  • att det finns ett samband mellan tillväxt och företagsdynamik: Små och nya företag läggs ned oftare än stora och etablerade företag, men de små och nya företag som överlever växer snabbare än de stora och etablerade.
  • att ekonomins institutioner, dvs. dess regelverk, påverkar den entreprenöriella aktiviteten i ekonomin. Exempelvis påverkar möjligheten att skriva avtal och hur insolventa företag hanteras entreprenörers möjlighet att få finansiering.

Philippe Aghion har i sin forskning visat hur makroekonomin fungerar genom att analysera hur enskilda entreprenörer agerar och påverkar samhället. Han har därmed bidragit till att utveckla makroteorins mikroekonomiska fundament, det vill säga visa hur aggregerade samband kan härledas ur enskilda individers och företags agerande.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm den 10 maj.

För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.

För ytterligare information:
Pernilla Norlin, t f projektledare Global Award for Entrepreneurship Research, 070 144 55 64.
Charlie Karlsson, professor Jönköping International Business School (JIBS) och ordförande i priskommittén 070 582 06 77.