Nominera en social innovation!

webb_socialainnovationerIdag startar ett nytt projekt, ”100 sociala innovationer”, som ska samla in och visa upp ett stort antal exempel på nya sociala innovationer i Sverige. Syftet med projektet är att lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt vill arbeta med att främja utvecklingen av social innovation i Sverige. Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, medverkar i projektet.

Yallatrappan, SWOPshop och Peppy Pals är tre av de sammanlagt elva sociala innovationer som valts ut, att i samband med konferensen Social Innovation Summit som inleds idag i Malmö visa upp och berätta om sina innovationer. De elva består också av IT-Guide, Odlingsnätverket i Seved, My Dream Now, Rude Food, Macken, Svenska med baby, Aldrigensam samt Skjutsgruppen.

Samtliga goda exempel kommer att sammanställas i en skrift samt kommer dessa utgöra basen i en belysning av sociala innovationers potential att lösa samhällsutmaningar.

”100 sociala innovationer” är ett samverkansprojekt under ledning av Mötesplats Social Innovation. Från Entreprenörskapsforums sida medverkar forskningsledare Johanna Palmberg.

Kriterierna för vad den sociala innovation som nomineras ska svara på är:

  • Vilken samhällsutmaning adresserar innovationen?
  • På vilket sätt är initiativet/idén nyskapande?
  • Innovationen ska vara genomförbar och ha introducerats i samhället/på marknaden.
  • Vilken spridning och effekt har/förväntas innovationen få?

Läs mer och nominera här! 

Nomineringar kan göras fram till 18 maj, 2016.