Braunerhjelm kräver att högskolan satsar på vidareutbildning

Pontus-BraunerhjelmAnalysgruppen Arbetet i framtiden fick i uppdrag av framtidsminister Kristina Persson att komma med förslag för full sysselsättning, låg arbetslöshet och en inkluderande arbetsmarknad på 10-15 års sikt. Rapport och debattartikel levererades den 11 april. Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm medverkade i analysgruppen liksom i artikel och replik. 

Läs debattartikeln i DN ”Sverige behöver en allmän kompetensförsäkring”

Läs repliken i DN ”Kräv att högskolan satsar på vidareutbildning”

Läs mer om analysgruppen Arbetet i framtiden på regeringens webbplats.