Avskaffa hyresregleringen

JohanE_banner_2015Hyresregleringen utgör en av flera på varandra lagda regleringar som har resulterat i en dåligt fungerande bostadsmarknad. Kombinerat med en illa fungerande plan- och byggprocess och en stor brist på bostäder har den negativa effekter även för arbetsmarknaden. Det skriver Entreprenörskapsforums Johan Eklund på DI Debatt.