Finansmarknadernas regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?

26maj_bildrad 3_PalomaFrukostseminarium den 26 maj: vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt. På finansmarknaderna är dock vinst en icke-fråga, där är diskussionen snarare hur vinstdrivande företag ska regleras. På seminariet medverkar Martin Andersson, Lotta Engzell-Larsson, Kristina Mårtensson, Henrik Storm Dyrssen, Pär Strömberg och Håkan Tenelius. Välkommen med din anmälan!