Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2016

GEM2016_webbettaEfter det dramatiska tappet 2014 ökar det svenska entreprenörskapet igen. Hälften av den kraftiga nedgången har återhämtats 2015 och kvinnors entreprenörskap förklarar hela uppgången. Samtidigt fortsätter männens entreprenörskap att minska. Likaså fortsätter den nedåtgående trenden 2015 för det riktigt unga entreprenörskapet, d v s företag yngre än tre månader. Totalt uppgick det svenska entreprenörskapet till 7,2 procent 2015 jämfört med 6,7 procent 2014 och 8,2 procent 2013. Det framkommer i Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.


Rapporten visar en splittrad bild. Samtidigt som kvinnors entreprenörskap är på uppgång igen minskar mäns entreprenörskap liksom det riktigt unga entreprenörskapet. Det råder därmed en fortsatt osäkerhet kring framtida förutsättningar för det svenska entreprenörskapet.

– Kvinnors entreprenörskap har ökat med ca en procentenhet vilket förklarar hela uppgången i det totala svenska entreprenörskapet. Detta kan tolkas som att den osäkerhet som fanns 2014 i den tidvis animerade valdebatten delvis har skingrats, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH.

I rapporten noteras att:

  • Det informella riskkapitalet, ”affärsänglar”, liksom tillväxambitionerna i Sverige har ökat vilket tyder på en framtidsoptimism.
  • Svenskar är bäst på att identifiera affärsmöjligheter men tror sig i många fall inte kunna driva ett företag.
  • Sedan den ekonomiska krisen slog till 2008 har rädslan att misslyckas trendmässigt ökat fram till 2013, men förefaller nu ha planat ut på en nivå runt 35 procent.
  • Ju högre rädsla att misslyckas desto lägre totalt entreprenörskap. Politiken bör därför inriktas på väl avvägda konsekvenser för seriösa entreprenörer som av olika skäl tvingas lämna marknaden.

GEM är världens största entreprenörskapsundersökning och baseras på drygt 181 000 enkäter där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. Undersökningen omfattar 72 procent av världens befolkning samt 90 procent av global BNP.

Det svenska GEM-teamet består av:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, Carin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm, Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum
Ylva Skoogberg, projektledare Entreprenörskapsforum, Per Thulin, ekon dr och forskare, Entreprenörskapsforum och KTH.

Ta del av Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2016

För intervjuer och kommentarer:
Pontus Braunerhjelm, 072-965 55 69