Braunerhjelm om tjänstesektorns globalisering i Sveriges radio

Pontus BraunerhjelmAtt köpa tjänster i utlandet via förmedlingsplattformar på nätet har blivit allt vanligare. Digitaliseringen gör det enklare att anlita tjänsteföretag i lågkostnadsländer. Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor vid KTH, medverkar i en diskussion i Studio ett på temat civilingenjörers jobb flyttar utomlands. 

I radioinslaget där även Jenny Grensman, chefredaktör tidningen Ingenjören, medverkar ställs frågan hur fenomenet märks i Sverige idag och vad det får för konsekvenser.

Pontus Braunerhjelm säger att vi bara är i början av utvecklingen. Men att det som kallas gig-economy och online demand på sikt sannolikt ger en press nedåt på lönerna inom vissa segment, de tjänster som går att handla på nätet.

Han menar vidare att vi historiskt alltid haft en låglönepress för varor. Och att det inte går att motverka teknikutvecklingen:

– Vid en jämförelse med tidigare processer har vi kommit ur låglönesegment. Nu kanske inte mantrat utbildning, utbildning, utbildning enbart gäller. Vi kanske måste producera på annat sätt, erbjuda paket- eller systemtjänster osv. Därtill är det viktigt att bygga varumärken, det gäller att förstå hur man ska synas i en global konkurrens. Sedan är tjänster mer av en förtroendevara – du vill ha kontinuerlig kontakt med din leverantör, då kanske det är viktigt med en lokal kontakt.

Läs mer och lyssna till inslaget på Sveriges radios webbplats