Utvärdera för mer effektiva inkubatorer

PanelDe svenska inkubatorerna ska generera fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag, men utvecklingen går mot färre forskningsidéer, lägre innovationspotential och mindre spridningseffekter. Vid Entreprenörskapsforums och Innovationskontoret Fyrklöverns seminarium i Almedalen den 5 juli diskuterades inkubatorernas roll, varför idéflödet har minskat och hur inkubatorernas effektivitet kan ökas.