Digitalisering, delning och gig-ekonomi kräver århundradets regelreform

Panel 1I Almedalen den 4 juli arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket ett seminarium om digitalisering, delning och gig-ekonomi. Spelplanen förändras allt snabbare. Är företag rustade att möta teknik- och attitydskiften och ett ökat omvandlingstryck? För att möta utmaningarna efterfrågades bl a århundradets regelreform!