Tyskt recept på krishantering: entreprenörskap och hårt arbete

panel-2Den 7 september 2016 gästade David Audretsch, professor Indiana University, Entreprenörskapsforum för att berätta om sin nya bok The Seven Secrets of Germany: Economic Resilience in an Era of Global Turbulence. Entreprenöriell kultur, flexibel arbetsmarknad, öppenhet mot omvärlden och en förbättrad image nämndes som några av framgångsfaktorerna. Panelen diskuterade vad Sverige kan lära sig av detta.