Johan Eklund: Sverige behöver en ny Lindbeckkommission

Johan EklundI Ekonomisk debatt nr 5 som publiceras idag skriver Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund att det krävs institutionella reformer för att långsiktigt stärka den svenska ekonomin och förmågan till förnyelse genom entreprenörskap och innovationer. Här kan Sverige lära sig av andra länder, t ex Tyskland som genomfört omfattande ekonomiska reformer och driver en ekonomisk politik i hög grad riktad mot utbudssidan. Dessa har dessutom genomförts utan ett högt socialt pris.