Johan Eklund om vinster i välfärden

Johan EklundEntreprenörskapsforums vd Johan Eklund skriver i Dagens Samhälle att i stället för vinstbegränsning bör diskussionen handla om hur vi lyfter kvaliteten i välfärden. Väl utformade spelregler kan rätta till de problem som har uppstått inom välfärdssektorn. Centralt är att reglerna fokuserar på kvaliteten i de tjänster som levereras och att kraven är enhetliga för såväl privata som offentliga aktörer. Med rätt utformade kvalitetskrav blir vinsternas omfattning ovidkommande.