Blockkedjan flyttar makten från stat till medborgare

webbetta_blockchainBlockkedjetekniken växer exponentiellt och väcker starka reaktioner från regeringar och finansiella aktörer runt om i världen. Hittills har fokus legat på den digitala valutan Bitcoin som är förbjuden i Bolivia och på Island. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att blockkedjans tillämpningsområden är betydligt mer omfattande. Precis som internet förde med sig fria informationsflöden förväntas blockkedjan revolutionera t ex finansiella transaktioner, juridiska dokument och äganderätter.

I rapporten Blockchain – Decentralized Trust framgår att blockkedjetekniken möjliggör en maktförskjutning från hierarkiska strukturer till peer-to-peer interaktioner. Blockkedjan är global, digital, okorrumperbar och behandlar varje användare lika. Eftersom nätverk av konsensusalgoritmer tar bort behovet av tillit mellan parter kapas behovet av mellanhänder. Inte bara finansiella transaktioner utan även äganderätter och juridiska dokument kan förvaras i kedjan. Bedrägerier och betalningsproblem kan minskas samtidigt som säker dataöverföring mellan parter görs möjlig. Utvecklingen för med sig helt nya utmaningar för reglering och lagstiftning i hela världen.

– Blockkedjan förbättrar och förenklar, t ex registrering av ägande, företagslicenser, utbildningsdiplom, födelseattester etc. Medborgarna kommer själva kunna göra transaktioner som idag kräver jurister, notarier, banker och offentlig pappersexercis, säger Claudia Olsson, entreprenör och författare av rapporten.

I rapporten lyfter rapportförfattarna ett antal policyrekommendationer:

  • Teknologin har potential att fundamentalt förändra hur data hanteras och centralt kontrollerade databaser kan förpassas till historien. Blockkedjan kan också innebära signifikant ökad säkerhet för IT-infrastruktur som kontrollerar samhälleliga funktioner såsom energi, vatten, sanitet och försvar.
  • Då blockkedjetekniken fortfarande utvecklas måste regleringar både möjliggöra fortsatta innovationer och förhindra potentiellt illegala tillämpningar. Finans-och skattereglerande organ bör hålla ögonen på utvecklingen inom fältet.
  • Företag, entreprenörer, statliga myndigheter och individer bör uppmuntras att utforska användandet av blockkedjan för bättre organiserade samhällsfunktioner, mer kostnadseffektiva transaktioner, bättre dataskydd och nya blockkedje-innovationer.
  • De svenska universiteten bör spela en viktig experimenterande roll i utvecklingen av blockkedjan. Vinnova kan utfärda riktade utlysningar med fokus på blockkedjan. Inkubatorer och acceleratorer kan stödja utvecklingen. Riktade utbildningar för att öka kompetensen inom området kan också vara av stort värde för svensk ekonomisk utveckling.

Ta del av Blockchain – Decentralized Trust

Rapportens författare är:
David Bauman, entreprenör med mångårig erfarenhet av blockkedjan, 070-045 77 99
Pontus Lindblom, disputerad forskare Linköping universitet, 073-680 81 22
Claudia Olsson, vd och grundare Exponential Holding samt Associate Faculty Singularity University, 070-439 19 75