Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet

Pontus Braunerhjelm 1

Idag har slutbetänkandet i utredningen om Sveriges innovations- och entreprenörskapsklimat, Entreprenörskap i det 21 århundradet, överlämnats till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Uppdraget har inneburit att identifiera hinder och möjligheter samt lämna förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige.

– Att ha en tydlig entreprenörskaps- och innovationsprofil på den ekonomiska politiken är sannolikt den bästa investering en regering kan göra för fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen, säger Pontus Braunerhjelm, särskild utredare, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH.

– Det är en förutsättning för att klara de samhällsutmaningarna som Sverige och världen står inför genom nya entreprenöriella affärsmodeller och tekniska lösningar, tillägger han.

Entreprenören, ekonomins förändringsagent, behövs för att omvandla kunskap till samhällelig nytta och innovationer. Utredningen uppmärksammar entreprenörskap ur flera perspektiv bl a möjligheterna till en andra chans, att bemöta samhällsutmaningar, Sveriges självbild som kunskaps- och innovationsnation samt främjarsystemet upp.

Mot bakgrund av teknikutvecklingen och globaliseringen ställs frågan hur robusta de svenska ramvillkoren är. Fungerar arbetsmarknadsregleringar och socialförsäkringar i en värld av ”giggers” och ”delare”? Inom en ganska snar framtid förväntas människors försörjning komma från en mix av deltidsarbete och deltidsföretagande. Kommer robotar och artificiell intelligens innebära massarbetslöshet? Ny forskning tyder på att så inte är fallet.

En rad förslag lämnas även på hur ramverken kan stärkas vad gäller konkurrens och marknadsinträde, kompetensförsörjning, regleringar, boende och infrastruktur samt digitalisering. För att underlätta för rekonstruktion presenterar utredningen en rad förslag som sträcker sig från förenklingar, specialistdomstolar och nya skuldsaneringsformer för såväl små som stora företag.

Utredningen förslår även tydliga incitamentsbaserade strukturer där anslag kopplas till prestation, att ”big data” ska användas, regionala testbäddar utvecklas och nya vägar till arbetsmarknaden prövas via specialdesignade masterutbildningar, mentorer och en entreprenörsförmedling.

Ta del av Entreprenörskapsutredningens betänkande inkl författningsförslag.

Läs även utredningens referensgrupps debattartikel i Dagens Industri (17/10): Martin Lorentzon m fl: Regeringens politik är ett dråpslag för entreprenörer

Läs även Pontus Braunerhjelms (ordf) och Johan Kreicbergs (huvudsekreterare) debattartikel i GP (19/10) Så kan Sverige rusta för framtidens företag och jobb

Kontakta Pontus Braunerhjelm, 070-965 55 69.