Entreprenörskap – metod snarare än mystik

panelDen 17 oktober höll professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, årets Swedish Schumpeter Lecture. Hon är mest känd för att ha utvecklat ”effectuation” som handlar om hur entreprenörer fattar beslut och använder sina resurser. Använd dina förutsättningar på bästa sätt, var öppen för andras idéer och se entreprenörskap som en metod.