God entreprenöriell jul och fem nya datum inför 2017

Trots insikten om entreprenörskapets betydelse och entreprenörens centrala roll för ekonomisk tillväxt och välstånd behöver kunskapen nötas in. Under 2016 har Entreprenörskapsforum bidragit till detta genom att leverera intresseväckande forskningsrapporter och bjuda in till aktuella seminarier med diskussionslystna paneler. Allt för att du ska få bättre kunskap inom entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt.