Johan Eklund förstärker BTH

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund har knutits som professor till Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Han tillhör institutionen för industriell ekonomi som fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. Johan kommer fortsättningsvis även ha en koppling till Jönköping International Business School. Läs mer om Johan Eklunds forskningsintressen.