Tunga namn till Entreprenörskapsforums styrelse

2017 välkomnar Entreprenörskapsforum två nya ledamöter i styrelsen, Agneta Bladh och Saeid Esmaeilzadeh. Styrelsen stärker därmed sin sammantagna kompetens med gedigna erfarenheter som kommer att bidra med viktig kunskap i arbetet. Läs mer om de nya ledamöterna.

Agneta Bladh är ordförande för Vetenskapsrådet sedan januari 2016 och har gedigen erfarenhet inom området högre utbildning. Hon har bl a tidigare varit statssekreterare hos utbildningsminister Thomas Östros, sakkunnig i forskningsfrågor vid Statsrådsberedningen, generaldirektör för Verket för högskoleservice, rektor för Högskolan i Kalmar samt vd och akademisk ledare för Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Serieentreprenören Saeid Esmaeilzadeh är medgrundare av företagsgruppen Serendipity Group. Han har tidigare suttit i styrelsen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Näringslivsråd och varit ledamot i referensgruppen som var knuten till regeringens Entreprenörskapsutredning. Esmaeilzadeh är också adjungerad professor i materialkemi vid Stockholms universitet.

Styrelseledamöterna i Entreprenörskapsforum utses av Örebro universitets styrelse.

Läs mer om Entreprenörskapsforums styrelse