Vad kan vi lära oss av den amerikanska modellen?

Torsdagen den 12 januari bjöd Entreprenörskapsforum och NNR in till seminarium på temat Bättre regelverk – hur är det möjligt? Huvudtalare var Harvardprofessorn Cass Sunstein, som talade om hur de amerikanska administrationerna sedan Reagan – oavsett ideologisk hemvist – arbetat aktivt med konsekvensanalyser och regelförbättring, samt vilka följder det fått.