Doing Business 2017: Sverige bra men långt ifrån bäst

Torsdagen den 19 januari Sverigelanserades Världsbankens Doing Business Report 2017 vid ett välbesökt seminarium samarrangerat av Entreprenörskapsforum och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Även om Sverige rankar högt pekade den namnkunniga panelen på vikten av att vara med på racet mot toppen.