Martin Andersson nu på Entreprenörskapsforum

Professor Martin Andersson är ny forskare på Entreprenörskapsforum sedan årsskiftet. Martin har sin huvudsakliga verksamhet som professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Han är även professor i innovationsstudier vid Lunds Universitet samt affilierad forskare vid Institutet för näringslivsforskning.

Martin Andersson har ett stort intresse för entreprenörskap, både lokalt och internationellt, med särskild betoning på innovation, näringslivsdynamik och samspel mellan nya tillväxtföretag och etablerade stora företag. År 2012 mottog han Unga forskarpriset för sin forskning kring mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik och tillväxt.

– Det ska bli intressant och spännande att vara knuten till Entreprenörskapsforum. Jag kommer bl a att arbeta med projekt om nyföretagande och tillväxt i ett projekt finansierat av Kampradstiftelsen säger Martin Andersson.

Martin sitter med i Entreprenörskapsforums Regionalpolitiska forum och är sedan tidigare även med i juryn för Global Award for Entrepreneurship Research. Utöver detta är han redaktör för den vetenskapliga tidskriften Annals of Regional Science.