Skatter för entreprenörsdriven tillväxt

Torsdagen den 2 februari bjöd Entreprenörskapsforum in till frukostlansering av rapporten Skatterna och entreprenörskapet – företagsbyggande, optioner och tillväxt. Författarna pekade på att det svenska entreprenörskapet placerar sig i mittfåran. att de svenska entreprenörsskatterna ligger relativt högt och inte heller är utformade för att underlätta tillväxt i företagen.