Agneta Bladh tar fram nationell internationaliseringsstrategi för högre utbildning och forskning

Agneta Bladh, ny styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och styrelseordförande i Vetenskapsrådet, har fått ett regeringsuppdrag som särskild utredare för internationalisering av högre utbildning. Utredningen ska föreslå en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning.

Agneta Bladh har varit rektor för Högskolan i Kalmar, vd för Internationella Handelshögskolan i Jönköping liksom ledamot i EU:s högnivågrupp för modernisering av högre utbildning. Andra erfarenheter på hennes gedigna CV är generaldirektör på Högskoleverket, t f gd vid Verket för Högskoleservice och statssekreterare hos Thomas Östros i Utbildningsdepartementet.

– Svensk konkurrenskraft och vår position som kunskapsnation stärks av en ökad internationalisering av utbildning- och forskningsverksamhet. Jag ser fram emot att få prioritera dessa frågor i utredningen som ska vara klar i oktober 2018, säger Agneta Bladh.

Läs pressmeddelande och kommittédirektiv på regeringens webbplats.

Läs mer om Entreprenörskapsforums styrelse.