Swedish Entrepreneurship Summit: En hyllning till entreprenörskapet

För 21:a gången var Swedish Entrepreneurship Summit tillbaka i Örebro för att lyfta entreprenörskap och innovation. Nytänkande och förändring var landshövding Maria Larssons inledningsord när hon välkomnade deltagarna till konferensen. Och visst blev det mycket av nytänkande när policyförslag och idéer för att främja entreprenörskap diskuterades i perspektiv av kompetensbehov, företagsstöd, exportstrategier, integration och regional tillväxt.