Socialt kapital – vägen till regional tillväxt?

Vad är socialt kapital och hur kan man främja det på bästa sätt? Var en av de centrala frågorna när en policysammanfattning som bygger på boken Handbook of Social Capital and Regional Development lanserades hos Entreprenörskapsforum den 28 februari.