Unga forskarpriset 2017 uppmärksammar nyföretagande och närheten till finansiellt kapital

Varför är närheten till banker så viktigt för nyföretagande? Det vet Mikaela Backman, ekon dr vid Jönköping International Business School (JIBS), som tilldelas Entreprenörskapsforums pris till årets Unga entreprenörskapsforskare. Priskommittén menar att Backman har producerat en utmärkt avhandling och därefter uppvisat god kvalitet och produktivitet i sin forskargärning. Priset utdelas vid en ceremoni i Konserthuset i Stockholm den 15 maj.

Mikaela Backman disputerade 2013 vid Jönköping International Business School, JIBS, med avhandlingen ”Regions, Human Capital and New Firm Formation”. Backman har studerat relationen mellan humankapital och utbildning, dess effekter för individen liksom för företagsproduktivitet.

– Högre utbildningsnivåer inverkar positivt på regionalt nyföretagande, givet omgivande faktorer som infrastruktur och kapitaltillgång, säger Mikaela Backman.

Unga forskarpriset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är på 150 000 kronor, prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers Sweden AB.

– Mikaela Backmans forskning uppvisar hög kvalitet och behandlar för Sverige centrala strategiska och policyorienterade frågeställningar, säger Annika Rickne, professor KTH och företrädare för priskommittén.

Idag arbetar Mikaela som universitetslektor vid JIBS och fortsätter sin forskargärning kring rollen av humankapital, företagens överlevnad och tillväxt, familjeföretagande, och regionala mönster.

För intervjuer och kommentarer:
Mikaela Backman, 073-151 68 65

Ta del av Mikaela Backmans policysammanfattning Nyföretagande och närheten till finansiellt kapital.