17-04-03

Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd

Onsdag den 19 april lanseras rapporten Svensk kapitalförsörjning – Mot ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd? av Roger Svensson, docent IFN, där det bl a framkommer att det statliga riskkapitalet vuxit markant det senaste decenniet. Samtidigt investeras inte en stor del av kapitalet vilket höjer farhågor om att privata alternativ trängs undan. Charlotte Brogren, Anna Hallberg m fl medverkar. Anmäl dig nu!