17-04-04

Fokus på entreprenörskapets förutsättningar

I Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse för 2016 kan du ta del av hur vi ihärdigt pekat på policyförslag som bättre främjar förutsättningarna för entreprenörskap, innovation, förnyelsekraft och tillväxt. Ta del av hur vi arbetar med forskning, nätverk och debatt (pdf).