Mot ett effektivare innovations- och företagsstöd?

Onsdagen den 19 april bjöd Entreprenörskapsforum in till lunchseminarium med lansering av en ny rapport om svensk kapitalförsörjning. Det blev en initierad diskussion med fokus på innovations- och företagsstöd och flera policyförslag för ett mer effektivitet, bättre incitament och större helhetssyn lyftes.