Sverige: en kunskapsnation som inte värdesätter kunskap?

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund skriver idag – tillsammans med Lars Pettersson, JIBS – i Dagens Samhälle att kunskap inte värdesätts i Sverige. Högre utbildning är idag en relativt olönsam privatekonomisk affär. Forskarna ser det som långsiktigt oförenligt med tanken på Sverige som en konkurrenskraftig kunskapsnation och efterfrågar en starkare utveckling av utbildningspremien. Läs artikeln!