Entreprenörskap i det 21:a århundradet

Utformningen av lagar och regelverk styr såväl kunskapsproduktion som entreprenörskap, och båda är nödvändiga för att få fram samhällsnyttiga och välståndsfrämjande innovationer. Det slås fast i Entreprenörskapsutredningen som Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm varit ordförande för. Nu skriver han om hinder och möjligheter för att stärka förutsättningarna för ett produktivt entreprenörskap och en högre innovationstakt i Ekonomisk Debatt, läs artikeln!