Högteknologiska företag extra viktiga för sysselsättningen

Ökar ett högteknologiskt företag som Ericsson antalet anställda med en person så har forskning visat att detta generar ytterligare 3-5 arbetstillfällen. Detta beror delvis på att högteknologiska företag anställer högutbildad personal med höga löner och därmed stor köpkraft. Men de tenderar även att skapa fler arbeten för konsulter och underleverantörer av olika slag än vad låg- eller medelteknologiska företag gör, menar Pontus Braunerhjelm i en artikel publicerad av KIT. (Pressbild: Ericsson)