17-04-28

Storföretagens roll i kunskapsekonomin

Sverige är idag ett land där tillväxt av jobb i första hand skapas av små och medelstora företag i tjänstebranscherna. Betyder detta att storföretagen i industrin minskar i betydelse och att näringspolitiken i högre grad bör inriktas på småföretag? Svaret nyanseras i forskningsrapporten Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige? Välkommen till lunchseminarium med rapportlansering den 23 maj.