Braunerhjelm om kluster i the New Yorker

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm säger i en intervju i the New Yorker att det säkraste sättet att skynda på ett klusters död är att skära bort idéflödet från omvärlden. Att som president Donald Trump försöka behålla enskilda företag, men inte hela ekonomiska ekosystem – och samtidigt dra ned på stödet till grundläggande forskning och utbildning – det riskerar bara att jaga bort klustren.

Vad är då kluster? Jo, agglomerationer av företag som finner det lönsamt att hålla sig nära varandra, t ex Silicon Valley. Kluster kan vara känsliga och växa långsamt över årtionden. Om Dave Packard och Bill Hewlett inte hade blivit vänner på Stanford år 1934, skulle Silicon Valley sannolikt inte existerat åttio år senare. Samtidigt som kluster inte kan byggas upp snabbt kan de förstöras med överraskande snabbhet, säger Michael Porter, professor Harvard Business School, i samma intervju.

Enligt Pontus Braunerhjelm behövs en mångfald av människor, produkter och idéer – att det bästa från hela världen kan komma ihop –  för att ett kluster ska frodas. Det är också något han och professor Maryann Feldman, University of North Carolina, skriver om i Cluster Genesis – Technology-Based Industrial Development som finns utgiven på Oxford University Press.

Läs artikeln i the New Yorker