17-05-12

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?

Den 31 maj bjuder Business Sweden, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren in till ett seminarium om produktivitetens utveckling i svenska regioner. På seminariet diskuteras bl a vad som förklarar avmattningen i produktivitetstillväxten i Sverige efter finanskrisen och vilka faktorer som är viktiga för ett företags och en regions produktivitetsutveckling.