Ny rapport: Storföretagens roll för svensk ekonomi

Sedan 1990-talskrisen har Sverige genomgått en betydande strukturomvandling. Sysselsättning och tillväxt av jobb skapas främst av små och medelstora företag, i synnerhet i tjänstebranscher, medan industrin faller tillbaka. Men näringslivsdynamiken drivs av ett samspel mellan små nya och stora etablerade företag.

Enligt en ny forskningsrapport av Martin Andersson spelar de stora kunskaps- och teknikintensiva företagen inom industrin fortfarande en betydande roll för svenskt näringsliv. De är grogrunder för nya startups, viktiga aktörer för att skala upp ny teknologi och står dessutom för över 90 procent av de privata FoU-investeringarna.

I rapporten Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige? framkommer att företagens FoU-satsningar ger positiva spridningseffekter till övriga ekonomin som med råge överstiger den företagsinterna. Den samhälleliga avkastningen på FoU ligger i intervallet 90-100 procent.

–          Kunskaper och tekniker utvecklade i stora bolag sprids till övriga näringslivet, inte minst till mindre bolag. Stora produktutvecklingsprojekt inom industrin ger ofta upphov till nya produkter och företag, säger Martin Andersson, rapportförfattare och professor.

Författaren menar att det är helt avgörande att näringspolitiken bedrivs med insikt om de stora kunskaps- och teknikintensiva företagens betydelse i näringslivsdynamiken och beaktar samspelet mellan små nya och stora etablerade företag. Därför måste Sverige:

  • Erbjuda attraktiva miljöer för storskalig kunskaps- och teknikintensiv industriell verksamhet; spetsforskning på svenska universitet och lärosäten samt goda villkor för framtida kunskapsförsörjning och möjlighet att anställa spetskompetens från utlandet.
  • Säkerställa god kvalitet i den svenska grundskolan liksom möjlighet till finansiering av forskning av internationell toppklass på svenska universitet.
  • Säkra tillgång till arbetskraft med konkurrenskraftiga kunskaper inom digitaliseringsområdet: programmering, data och mjukvaruutveckling. Fyra av tio FoU-anställda utvecklar programvara och det finns ett stort behov av kompetens inom området.
  • Värna Sverige som testmarknad för ny teknik. Kedjan från grundforskning till kommersialisering, med möjligheter att driva demonstrationsprojekt med hög risk och stor finansiering, är central.

Ladda ned Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige?

För intervjuer: Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH och Lunds universitet, 073-367 38 67.