Storföretagen – inte uträknade än

Tisdagen 23 maj bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium  med anledning av att en ny rapport om storföretagens roll i Sverige lanserades. Diskussionerna rörde storföretagen som plantskolor för nästa generations entreprenörer och inkubatorer för kunskapsintensiv arbetskraft. Det konstaterades dessutom att stora och små företag verkar i ett ekosystem och att det inte finns en konflikt dem emellan.