17-06-17

Kunskaps- och teknikföretagen avgörande för ekonomin

Vi måste värna de stora teknikintensiva företagen. De är grogrund för nya startups, har erfarenhet och kan skala upp ny teknologi. Spridningseffekterna från dessa företag till övriga näringslivet är helt avgörande för kunskapsekonomin, skriver Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson, även BTH och IFN, i Ny Teknik. Läs artikeln.